Trang chủ » Ứng dụng » Sức khỏe và Thể hình » Rain Sounds
Rain Sounds biểu tượng

Rain Sounds

Relax & Sleep

5.0.1-40071 for Android

MazGroup Relaxing Music

Mô tả của Rain Sounds

Want to relax? Wish to fall asleep quickly? Would you like to have music for meditation, therapy or yoga classes? "Rain sounds" is what you need!

Our soothing music app has 10 relaxing sounds of the rain, thunder that help you to sleep:

1) Under tree in rain
2) Walking under rain
3) Rain
4) Thunder storm
5) Heavy rain
6) Rain in the city street
7) Wind and rain
8) Under umbrella in the rain
9) Rain on the roof
10) Rain drops

The purpose of Thunderstorm sounds Relax & Sleep :

+ only natural music, no musical instruments, white noise
+ relax and sleep sounds and ringtones!
+ high-quality sounds of rain fall in rain forest
+ sounds of streaming water
+ sounds of rain to sleep
+ sound of natural rainfall, waterfall
+ natural sound of rain storm
+ nature calls
+ rain sleep sounds
+ sounds of thunderstorms
+ rain storm sounds and ringtones
+ soothing music - rainforest sounds
+ thunder storm sounds to relax
+ nature sounds Relax and Sleep
+ rain storm sounds
+ yoga music
+ white noise for baby sleep generator machine
+ therapy music (music therapy, melody therapy)
+ best good quality water sounds, wind sounds, thunderstorm sounds, rain fall- sounds of nature
+ you will relax and sleep like baby
+ children fall asleep immediately
+ lullaby of nature
+ rain music
+ deep relaxation
+ help to get rid of tinnitus
+ white noise generator sleepmachine
+ aura for android
+ nature music
+ nature background
+ sounds of the game
+ sounds of the season
+ ambient sounds

Rain Sounds 5.0.1-40071 Cập nhật

2020-05-08
This update brings small improvements and bug fixes. Thank you for your positive feedback and reviews. Have a nice day!

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Sức khỏe và Thể hình ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 5.0.1-40071Yêu cầu cập nhật Rain Sounds

Lấy nó trên: Tải Rain Sounds trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Rain Sounds
Xem thêm từ MazGroup Relaxing Music
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...