Profile Setup – For cars with Google built-in biểu tượng

Varies with device by Google LLC


May 3, 2021

Giới thiệu về Profile Setup – For cars with Google built-in

Tiếng Việt

Cho phép dễ dàng tạo và tùy chỉnh các cấu hình trong ô tô

Profile Setup helps you create a profile and customize it for your car:

• Set up internet access.

• Add your Google Account and media accounts.

• Set up phone and car key pairing information.

• Help you keep track of and complete customization tasks.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất Varies with device

Last updated on May 3, 2021

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Profile Setup – For cars with Google built-in Varies with device

Yêu cầu Android

Hiển thị nhiều hơn

Profile Setup – For cars with Google built-in Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.