Giới thiệu về Postern

Tiếng Việt

Toàn cầu Agent Android dưới Proxifier, hỗ trợ Shadowsocks, SSH, HTTPS, SOCKS5

Postern能够让你自定义并重新分流设备上的网络流量

1.你可以让所有的App(包括不支持代理配置的App)都自动使用你指定的代理服务器, 无需专门为每个App配置代理。 Postern完整支持所有流行的代理隧道协议,包括:

SSH Tunnel

Shadowsocks

SOCKS5 Proxy

HTTPS/HTTP CONNECT method Tunnel

gfw.press

2. Postern具有sniffer的功能,可以捕捉进出设备的数据包。方便你查看是否有广告或是恶意流量。

3. Postern支持导入surge格式的配置文件,完整支持iOS surge的全部核心功能

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.1.3

Last updated on Oct 9, 2018

修改部分Postern的特性以符合Google Play规定

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Postern 3.1.3

Được tải lên bởi

Vinicius Vivaz

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Postern Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.