Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Ping Pro
Ping Pro biểu tượng

Ping Pro

1.50.9 for Android

KAIBITS Software GmbH

Mô tả của Ping Pro

Ping Pro measures the ICMP echo from any host address or host name. For example, www.google.com or 192.168.0.1. The result of the PING can quickly shared as a text file, for example to a cloud (Dropbox, Google Drive, Evernote ...).

Furthermore, there are many settings, the number of PINGs, the packet size, or the maximum PING time.

Main features:
- measures the ICMP echo from any network or Internet address (www.google.com or 192.168.0.1)
- various PING settings
- ping bars (optional)
- ping sound (optional)
- share the PING results (Dropbox, Google Drive, Evernote ...)
- Easy to use
- free

Ping Pro 1.50.9 Cập nhật

2015-08-28
Version 1.50.9:
- add ping bars
- add ping beep
- better tablet support (landscape)
- small code improvements

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.50.9Yêu cầu cập nhật Ping Pro

Lấy nó trên: Tải Ping Pro trên Google Play

Yêu cầu: Android 2.3.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Ping Pro
Xem thêm từ KAIBITS Software GmbH
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...