ghi âm cuộc gọi điện thoại biểu tượng

1.4.0.6 by Gurru Technology


Mar 14, 2024

Giới thiệu về ghi âm cuộc gọi điện thoại

Tiếng Việt

Ứng dụng ghi âm cuộc gọi là một ứng dụng ghi âm cuộc gọi điện thoại thông minh.

Điện thoại Gọi Máy ghi âm vì ghi âm cuộc gọi. nó có thể tự động ghi lại bất kì mới đến và hướng ngoaị cuộc gọi với thông thoáng HD phẩm chất. Bạn có thể chơi và chia sẻ ghi âm với bất kì xã hội đơn xin qua sử dụng ghi âm cuộc gọi tự động. Bạn có thể ghi lại tất cả cuộc gọi trên lái tự động tâm trạng với gọi máy ghi âm. Bạn Chúng tôi có thể đến sử dụng các Dễ dàng Gọi Máy ghi âm ngoại tuyến và nó làm như một ACR gọi máy ghi âm truecaller vì Quốc gia như Tốt như Quốc tế cuộc gọi. Tất cả Đã ghi lại cuộc gọi Chúng tôi tự động cất giữ trong các hộp thư đến. Trong các gọi máy ghi âm ứng dụng, các số của ghi âm Là giới hạn qua thiết bị kỉ niệm.

Tự động Gọi Máy ghi âm tính năng

1- Tự động ghi lại Điện thoại cuộc gọi ghi âm.

2- Tự động máy ghi âm qua recmycalls vì mới đến và hướng ngoaị cuộc gọi với điện thoại gọi máy ghi âm.

3- Thông minh Tự động Điện thoại giọng nói máy ghi âm với Tự động Gọi Máy ghi âm.

4- Cung cấp thông thoáng HD phẩm chất ghi âm với gọi máy ghi âm các cuộc gọi.

5- Bạn có thể chơi được ghi lại cuộc gọi tại bất kì thời gian trong các gọi máy ghi âm ứng dụng với rảnh rỗi ghi âm cuộc gọi.

6- Duy trì Môn lịch sử của tất cả được ghi lại cuộc gọi với điện thoại máy ghi âm tự động gọi máy ghi âm.

7- Bạn có thể Tìm kiếm bất kì ghi âm từ các danh sách Mau với tự động gọi máy ghi âm ứng dụng.

8- Bạn có thể cộng bất kì quan trọng gọi đến của bạn riêng danh sách với điện thoại gọi ứng dụng và số sách.

9- Bạn có thể chia sẻ, chơi, xóa bỏ, và đổi tên bất kì được ghi lại gọi tập tin một cách dễ dàng.

Riêng tư danh sách

1-Thêm tất cả các con số trong các riêng danh sách vì ghi âm của chúng cuộc gọi.

2-bạn có thể một cách dễ dàng ghi lại tất cả các cuộc gọi từ các được tiếp xúc danh sách với một ACR gọi máy ghi âm.

3-Bạn có thể cũng cộng bất kì quan trọng gọi ghi âm đến của bạn cá nhân riêng danh sách và truy cập nó tại bất kì thời gian.

4-Với điện thoại Gọi Máy ghi âm, bạn có thể tự động ghi lại bất kì không xác định gọi và bẩy gọi.

Nhiều định dạng vì ghi âm

1-ACR Dễ dàng Gọi Máy ghi âm ủng hộ tất cả các loại của định dạng thích AMR, WAV, AAC, và MP3.

2-bạn có thể một cách dễ dàng ghi lại giọng nói với gọi máy ghi âm ACR.

Chia sẻ và quản lý ghi âm với Thư rác gọi người chặn ứng dụng

1-bạn có thể chia sẻ của bạn ghi âm với bất cứ ai thông qua bất kì xã hội đơn xin với thông minh Điện thoại máy ghi âm.

2- bạn có thể đến tất cả các thông tin chi tiết của các người gọi với Thực Thời gian Người gọi TÔI.

Thông minh Tự động Điện thoại Giọng nói máy ghi âm và điện thoại gọi máy ghi âm với người gọi điện

điện thoại ghi âm ứng dụng rảnh rỗi có thể ghi lại giọng nói ghi chú và ghi nhớ như Tốt như bạn có thể biên tập, xóa hồ sơ cuộc hội thoại, sao lưu, chia sẻ với Thư rác gọi người chặn ứng dụng.

Thêm ghi âm đến các danh sách với Tự động ghi lại cuộc gọi

Bạn có thể chế tạo của bạn danh sách của gọi ghi âm.

Sao lưu đến đám mây với callapp

1-Bạn có thể sao lưu của bạn ghi âm của ghi lại mới đến cuộc gọi với WhatsApp Người gọi TÔI và Thư rác khối.

2-bạn có thể trực tiếp chia sẻ các tập tin với bất cứ ai với ACR gọi máy ghi âm ứng dụng.

Ứng dụng Khóa với người gọi điện

1- Với rảnh rỗi gọi máy ghi âm bộ của bạn tập tin trong hộp thư đến riêng tâm trạng.

2-bạn có thể một cách dễ dàng hồi phục và lưu lại của bạn mật khẩu mở khóa với một ACR gọi máy ghi âm.

Đăng cuộc gọi hoạt động với ghi âm cuộc gọi

Bạn có thể ngay lập tức chơi, chia sẻ hoặc là xóa bỏ các ghi âm với điện thoại gọi máy ghi âm.

chúng tôi mong bạn thích điện thoại Gọi Máy ghi âm Chia sẻ nó. Vì bất kì truy vấn Về điện thoại Gọi Máy ghi âm, tiếp xúc chúng ta tại info@gurrutechnology.com.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.4.0.6

Last updated on Mar 14, 2024

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật ghi âm cuộc gọi điện thoại 1.4.0.6

Được tải lên bởi

ភា៚ ពេជ្រ៚

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Available on

Tải ghi âm cuộc gọi điện thoại trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

ghi âm cuộc gọi điện thoại Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.