Onmyoji Arena biểu tượng

8.4 1k Đánh giá


3.190.0 by NetEase Games


Mar 1, 2024

Giới thiệu về Onmyoji Arena

Tiếng Việt

Onmyoji Arena is a mobile game where players duke it out 5v5.

[Game Introduction]

Onmyoji Arena is a MOBA mobile game that offers balanced 5V5 battles without a rune system. Building on the legacy of NetEase's hit title "Onmyoji", it features beautifully crafted graphics and dazzling effects, delivering an ultimate visual and combat experience.

You will step into a world of wonder and mystery as a powerful Onmyoji. There, you will form pacts with a variety of unique and emotionally rich Shikigami, listen to their epic stories, and feast your eyes on their stunning skins. You will be immersed in a diverse world where exciting team battles await. It will be a unique, action-packed utopian journey that will lead you to find your true self.

Please follow our official fan page for more details!

Facebook Hong Kong, Macao and Taiwan Page: https://www.facebook.com/OnmyojiarenaTW/photos/?ref=page_internal

Facebook English Page: https://www.facebook.com/Onmyojiarena/

Facebook Vietnam Page: https://www.facebook.com/on.dzogame

Twitter Japanese Page: https://twitter.com/onmyojiarenaJP

Official TIKTOK: https://www.tiktok.com/@onmyojiarenaen

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 3.190.0

Last updated on Mar 1, 2024

[New]
Sakura
Cherry blossoms fill the sky as thestorychapter ends,
Flowers turn into butterflies, andcherryblossoms turn into snow,
A beautiful figure dances among thefallingcherry blossoms,
And thoughts dance with the wind.

[Latest Events]
1. Sakura Spring Pavilion
2. Floral Pavilion
3. School Reunion
4. Special Offer Pack
5. Fairy Luck
6. Daruma Vote Return

[Returning Skin]
1. Profound Clarity

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Onmyoji Arena 3.190.0

Được tải lên bởi

دلوفان احمد عمر

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Available on

Tải Onmyoji Arena trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Onmyoji Arena Các bài báo

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Onmyoji Arena Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.