Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » nRF UART 2.0
nRF UART 2.0 biểu tượng

nRF UART 2.0

2.0 for Android

Nordic Semiconductor ASA

Mô tả của nRF UART 2.0

nRF UART can be used to connect to Bluetooth low energy (Bluetooth Smart) devices running a custom Nordic Semiconductor UART service. When connected, the app can send and receive ASCII and UTF-8 text strings.

This app works with the ble_uart_project_template in the Bluetooth low energy SDK for Arduino.
The Arduino Bluetooth low energy SDK works with the Bluetooth low energy shield
for Arduino (that uses nRF8001) to set up a Bluetooth link.

It also works with the nRF2740 and nRF2741 modules in the nRF8001
development kit from Nordic Semiconductor.
The Bluetooth low energy shield is available from Seeed Studio and Maker Shed
UUIDs used are:
- 6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E for the Service
- 6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E for the TX Characteristic
Property = Notify
- 6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E for the RX Characteristic
Property = Write without response

Note:

- The UART profile has been also added to nRF Toolbox application.
- Supported on Android version 4.3 or later.
- Tested on Galaxy S4 Google Edition, Nexus 4 and Nexus 7
- The nRF UART 2.0 has replaced the nRF UART app

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Kate Coca-Cola Calvin

Phiên bản mới nhất: 2.0Yêu cầu cập nhật nRF UART 2.0

Available on: Tải nRF UART 2.0 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với nRF UART 2.0
Xem thêm từ Nordic Semiconductor ASA
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...