Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » 星僑風水羅盤
星僑風水羅盤 biểu tượng

星僑風水羅盤

1.7.4 for Android

NccSoft Inc.

Mô tả của 星僑風水羅盤

∎請使用 Android 4.4以上版本的作業系統,如果您的設備太舊,請到官網下載舊版支援4.3以下 apk 安裝

◉ 功能簡介:

◉ 免費版:
● 提供 2 種羅盤樣式:基本、英文。
● 水平儀顯示。
● 使用有電子羅盤裝置時,提供「自動」模式,無電子羅盤裝置,羅盤無法轉動。
● 自動模式:可自動旋轉羅盤。
● 羅盤方位可以另存成照片。
● 羅盤方位可以分享給朋友(如 Facebook、Line、雲端列印)。
● 正北校準功能,只要長按向山就可以校準北方,校準角度會自動存起來,下次進入自動核準。
● 羅盤縮放移動功能,移動盤面需切換到自動模式。
● 全螢幕功能,讓使用者可以看更大的盤面。
● 本軟件並非所有機種皆能安裝使用,建議先下載安裝試用。
● 適用 Google Android 系統(ARMv7 & NEON 之機種)。

◉ 功能簡介:
● 軟件功能及操作說明,請見軟件內附「說明」文件。
● 支援任何尺寸解析度的機器。
● 操作介面提供:繁體中文、簡體中文。

◉ 購買註冊:
● 提供 10 種羅盤樣式:基本、英文、玄空、宿曜、12地支、玄空(大)、分金(大)、後天派(大)、三元分金(大)、三合分金(大)。
● 自定盤面功能,自己可以製作習慣的盤面放在手機相簿中,自由選取。
● 使用有電子羅盤裝置時,提供「自動」及「手動」模式,無電子羅盤裝置只提供「手動」模式。
● 自動模式:可自動旋轉羅盤。
● 手動模式:可按住羅盤不放,旋轉羅盤方位,並即時顯示坐向及角度。
● 手動模式:點「坐山」及「向山」可輸入指定的角度。
● 地圖套圖功能,地圖可以移動並放大縮小。
● 拍照(室內設計圖)套圖功能,照片可以移動、旋轉並放大縮小。

星僑風水羅盤 1.7.4 Cập nhật

2020-03-05
+ bug fix.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.7.4Yêu cầu cập nhật 星僑風水羅盤

Lấy nó trên: Tải 星僑風水羅盤 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 星僑風水羅盤
Xem thêm từ NccSoft Inc.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...