Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Modbus Monitor
Modbus Monitor biểu tượng

Modbus Monitor

6.2.2 for Android

Hubble Software

Mô tả của Modbus Monitor

Easy to Start Modbus Console supports:

- Modbus TCP
- USB Serial Ports (RS232/RS485/RS422)
- Bluetooth SPP
- BLE (TI CC25x, Microchip, NORDIC)

Read data from RS232/RS422/RS485 Serial Ports (FTDI, Prolific, Silabs, CH34x)

Read Data from Bluetooth Classic or BLE Devices in Modbus RTU

Read multiple Modbus Register using 6 digit address scheme. For examples,
- 400001 Read 1st device with Function Code 3 (Write one Register)
- 400001.10 Read 10 Registers starting with 1 (Write Multiple Registers)
- 400001 551 = Write 551 to 400001 address (Write)

Write Modus Register with Auto Write Function selection.

Choose Modbus Monitor Advanced for even more advanced features.

Help or Feature request
ModbusMonitor.com
help@modbusmonitor.com

Modbus Monitor 6.2.2 Cập nhật

2021-01-20
Updated RS232 RS232 Port driver
Updated Moxa RS232 Serial Ports
Removed unused background permission
Updated Icons

Modbus Monitor Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: حسن الربيعي

Phiên bản mới nhất: 6.2.2Yêu cầu cập nhật Modbus Monitor

Available on: Tải Modbus Monitor trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Modbus Monitor
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...