Giới thiệu về Microsoft Channel 9

Tiếng Việt

Browse and view videos on a variety of developer and consumer topics.

Provides a way to browse and view videos on a variety of developer and consumer topics from the Channel9.msdn.com web site.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.0

Last updated on Jan 11, 2017

Added banner to point to live streaming events on Channel 9.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Microsoft Channel 9 2.0

cập nhật trên

Apr 14, 2016

Được tải lên bởi

Sarah Ninchen Giebeler

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...