Giới thiệu về Lucky Reward

Tiếng Việt

Bạn có thể kiếm điểm bằng cách chơi và giải mã xác thực, quay vòng tài sản

lucky play games win gift app you only need to play and make tasks like solve captcher, spin the fortune wheel, scratch cards or invite friends. To earn rewards you need to get the most Coins. Accumulate Coins while you play to earn rewards, you just have to use the app as much as you can, the more you use the more Coins you get. Play, enjoy and earn rewards. Amazing right?

▶ REFERRAL SYSTEM

lucky play games win gift you have a referral system with which you can get Coins every time a friend uses your referral code. That is, only by inviting friends you can get Coins to earn rewards.

▶ FREE REWARDS FOR ALL USERS

You can redeem your rewards in a very simple way, in addition to being able to use the app you will only need an email account so using the app is very simple and comfortable

▶ REWARDS

lucky ~play games win gift you will find a wide variety of rewards, for example google play gift cards, free diamonds for

or paypal money and many more.

All the rewards will be sent on the 1st day of each month, so you can request all the rewards you want and you will receive them all on the 1st.

▶ APP FEATURES

✔️Scratch Card Game

✔️Resolve Captcha Game

✔️Spin Fortune Wheel Game

✔️Referral System

✔️Rewards System

✔️Amazing Support 24/7

How Do I Earn Rewards Online?

1. You can earn points by playing and solving captchas, spin the fortune wheel, scratch cards or by inviting your friends

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 5.0

Last updated on Jan 22, 2022

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Lucky Reward 5.0

Được tải lên bởi

Ye Zaw Tun

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Lucky Reward Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.