Lifting Hero biểu tượng

7.5 15 Đánh giá


45.0.0 by Rollic Games


Mar 29, 2024

Giới thiệu về Lifting Hero

Nhấn nhấn nhấn, Nâng nhanh hơn!

Bạn đã sẵn sàng trở thành người khổng lồ bằng cách nâng tạ chưa?

Bắt đầu với mức tạ nhỏ, bán cơ bắp bạn đã đạt được

Mua đồ vật mới và nâng thêm trọng lượng

Nhấp nhấp nhấp và nâng nhanh hơn, phát triển cơ bắp của bạn

Bạn có thể tiếp cận những vật thể lớn nhất không?

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 45.0.0

Last updated on Mar 29, 2024

Before you continue playing, take a moment to update the game - we’ve added a bunch of new features to improve your app experience.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Lifting Hero 45.0.0

Được tải lên bởi

Kittu Vunnadu Jragatha

Yêu cầu Android

Android 5.1+

Available on

Tải Lifting Hero trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Lifting Hero Ảnh chụp màn hình

Lifting Hero Các bài báo

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.