Giới thiệu về Launcher<3

Tiếng Việt

Căn cứ vào dự án AOSP của Google. Bổ sung một số tính năng tốt đẹp.

Căn cứ vào dự án AOSP của Google. Rất sạch sẽ và đơn giản. Hỗ trợ Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow,
và Nougat. Bổ sung một số tính năng tốt đẹp.

Các tính năng chính:

• Danh mục A-Z ứng dụng, với di chuyển nhanh và tìm kiếm nhanh chóng các ứng dụng trên thiết bị của bạn và Cửa hàng Play.
• App Gợi ý đưa ứng dụng bạn đang tìm kiếm để đầu danh sách A-Z của bạn.
• Hỗ trợ mở Lịch ở góc trên bên phải cho vị trí hiện tại của bạn.
• Cải thiện thanh tìm kiếm App, bạn không cần phải bắt đầu tìm kiếm từ ký tự đầu tiên.


[Mã nguồn]
    https://github.com/jasonkung0211/launcher3.git


[Chính sách bảo mật]
    Launcher <3 Không thu thập hoặc chuyển giao bất kỳ dữ liệu cho chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.2

Last updated on Mar 5, 2020

Migrating to AndroidX.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Launcher<3 2.2

Được tải lên bởi

อดิเทพ แสนแก้ว

Yêu cầu Android

Android 4.2+

Available on

Tải Launcher<3 trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Launcher<3 Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.