Trang chủ » Ứng dụng » Nhiếp ảnh » KODAK Printer Mini
KODAK Printer Mini biểu tượng

KODAK Printer Mini


50.00 for Android
PRINICS Co., Ltd

Mô tả của KODAK Printer Mini

Note: A genuine KODAK PRINTER MINI printer is required to print using this application. Please contact sales@prinics.com for more details.

Easily print amazing photos with the KODAK PRINTER MINI printer .

This portable KODAK PHOTO PRINTER MINI printer will instantly print your precious moments.

1. Turn on the printer.
2. connect your smartphone through WiFi
3. Select an image from the Gallery or take a photo with your smartphone.
4. Once image has been selected, edit the image with your personal preference.
5. Now press print button located on top of the printer when editting is completed.
6. When you print for the first time, it may need to update the firmware. Please follow the instruction shown on the screen of your smartphone.
7. It will take about a minute to fully print. Please do not pull the photo until it is completely printed.

Thank you for purchasing KODAK PRINTER MINI photo printer.

KODAK Printer Mini 50.00 Cập nhật

2020-02-07
Bugs fixed.

KODAK Printer Mini Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhiếp ảnh ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: လင္းလက္ပါ ၾကယ္လို

Phiên bản mới nhất: 50.00Yêu cầu cập nhật KODAK Printer Mini

Available on: Tải KODAK Printer Mini trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

 
Phiên bản trước
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...