Keep it alive! biểu tượng

9.4 9 Đánh giá


2.4 by VOODOO


Nov 16, 2018

Giới thiệu về Keep it alive!

Tiếng Việt

Bảo vệ người ngoài hành tinh bé!

Defend the baby monster with the Force against falling obstacles! A fun physic game to play fast.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.4

Last updated on Nov 16, 2018

Fix bugs

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Keep it alive! 2.4

Được tải lên bởi

មករា ថ្មគោល

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Keep it alive! Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.