Listonic biểu tượng

9.0 8 Đánh giá


8.6.4 by Listonic - Smart Grocery Shopping


May 14, 2024

Giới thiệu về Listonic

Tiếng Việt

A family grocery list app. Make a shared shopping list & see changes live. Easy!

Listonic - shared grocery list for families! Make a shopping list in seconds, share it, and see changes live. All in a simple & easy way. Meet your favorite shared grocery list app. It’s free!

👍 100% free, simple & easy

❤️ The most popular shopping list maker on Google Play

🛒 Shared grocery list app & budget planner

Plan your grocery shopping budget, stick to your checklist, save time & money.

Why Listonic?

✔️ grocery checklist maker - make a list quickly and reuse it whenever you want. All your lists will be available on your smartphone, and on the web at http://listonic.com

✔️ family sharing - make a shared grocery list and shop together with your family

✔️ voice input - make a food checklist with voice recognition

✔️ smart sorting - we’ll sort items by supermarket categories to help you collect them faster

✔️ recipe keeper - save shopping lists of your favorite recipes

✔️ price list maker & grocery budget planner - add product prices to calculate the total cost and plan your budget

✔️ food details - add quantities, details and photos

✔️ pantry check - keep track of the food in your pantry

✔️ easy shared planner - make other lists, e.g. packing list

✔️ complete, simple, and easy checklist. For free.

This shared shopping list maker supports all smartphones, tablets and is in your browser. You can share supermarket trips with anyone from your family.

Enjoy Listonic - a shared grocery shopping app, always in sync. Listonic can be also your recipe keeper and grocery planner.

Easy family grocery list app and a simple grocery shopping list app. For free. It's the best shared shopping list maker for your family 💚

Disclaimer: this application does not represent a government entity.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 8.6.4

Last updated on May 14, 2024

Listonic với thiết kế mới và chế độ tối! Thử tất cả các tính năng ngay!
Đánh giá⭐⭐⭐⭐⭐

Nếu bạn thấy bất cứ điều gì chúng tôi có thể cải thiện, hãy vui lòng cho chúng tôi biết! Hãy giúp chúng tôi làm cho danh sách hàng tạp hóa này tốt hơn nữa! Liên hệ với chúng tôi qua Twitter (@listonic) hoặc tại support@listonic.com

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Listonic 8.6.4

Được tải lên bởi

Nandar Moe

Yêu cầu Android

Android 7.0+

Available on

Tải Listonic trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Listonic Các bài báo

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Listonic Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.