Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Dịch vụ Google Play cho AR
Dịch vụ Google Play cho AR biểu tượng

Dịch vụ Google Play cho AR

1.12.190826106 for Android

Google LLC

Mô tả của Dịch vụ Google Play cho AR

Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường được tự động cài đặt và cập nhật trên các thiết bị được hỗ trợ. Dịch vụ này mở ra những trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) được xây dựng bằng ARCore. Các bản cập nhật tự động đảm bảo rằng các ứng dụng có chức năng Thực tế tăng cường hoạt động mà không yêu cầu tải xuống bổ sung.

Dịch vụ này trước đây có tên là ARCore. Bạn có thể cài đặt dịch vụ và mở khóa các cách mới để mua sắm, tìm hiểu, tạo và trải nghiệm thế giới cùng nhau.


https://developers.google.com/ar/arcore_open_source_licenses

Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý tuân theo Điều khoản dịch vụ của Google (Điều khoản dịch vụ của Google,
https://www.google.com/accounts/TOS) và Chính sách quyền riêng tư chung của Google
(https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/). Dịch vụ này là một Dịch vụ theo như định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ của
Google và các điều khoản liên quan đến phần mềm trong các Dịch vụ của chúng tôi áp dụng cho việc bạn sử dụng dịch vụ này.

Dịch vụ Google Play cho AR 1.12.190826106 Cập nhật

2019-09-25
Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường (AR) được tự động cài đặt và cập nhật trên các thiết bị hợp lệ. Dịch vụ này mở ra những trải nghiệm AR xây dựng bằng ARCore. Các bản cập nhật tự động đảm bảo rằng các ứng dụng có chức năng AR hoạt động mà không yêu cầu tải xuống bổ sung.

Tính năng mới trong phiên bản này:
• Cải thiện hỗ trợ cho trải nghiệm AR nhiều người chơi và hợp tác.
• Ước tính ánh sáng cho trải nghiệm AR thực tế giờ đây phản ứng nhanh hơn với thay đổi của ánh sáng xung quanh.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.12.190826106Yêu cầu cập nhật Dịch vụ Google Play cho AR

Lấy nó trên: Tải Dịch vụ Google Play cho AR trên Google Play

Yêu cầu: Android 7.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Xem thêm từ Google LLC
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...