Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Giant clock
Giant clock biểu tượng

Giant clock

1.54 for Android

Bojan Kogoj

Mô tả của Giant clock

A very simple full screen digital clock app. It can be used as a night clock, and you can easily open the alarm clock from the app.
You can choose:
- different text colours
- different backgrounds
- 12 or 24 hour time display
- different date representation (d.m.Y, d/m/Y, m/d/Y, Y/m/d or Y-m-d)
- screen lock (screen will not dim or lock until you do so)
- screen brightness

Please send an email if any issues occur.

Giant clock 1.54 Cập nhật

2018-12-30
Added new date format (Fri December 28, 2018)
Fixed alarm clock crash (might still not open on some devices)
Smaller UI fixes

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.54Yêu cầu cập nhật Giant clock

Lấy nó trên: Tải Giant clock trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0.3+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Giant clock
Xem thêm từ Bojan Kogoj
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...