Trang chủ » Trò chơi » Mô phỏng » Funghi's Den
Funghi's Den biểu tượng

Funghi's Den

1.0.3 for Android

BEEWORKS GAMES

Mô tả của Funghi's Den

The world's first Funghi life simulation observation game!

From the ""Mushroom Garden"" series with over 43 million downloads, comes a ""den-making simulation game!""
Recruit Funghi for a wonderful den life!

7 features to enjoy Funghi's Den:
・Build Lots of Facilities!
・Grow Crops, Make Tools, and Harvest!
・Scout New Funghi!
・Go on Adventures to Find Treasures!
・Dress Up Your Funghi!
・Decorate Your Den!
・Observing the Funghi!

Story:
You are a Funghi expert that's researching their ecology.
One day you receive a letter from a Funghi boy named Roomulus, who has been tasked to make his den great.
It seems that he's looking for a partner in den-making.
Enjoy the den life with Roomulus and friends!

Funghi's Den 1.0.3 Cập nhật

2019-07-05
-Fixed minor bugs.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mô phỏng TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.0.3Yêu cầu cập nhật Funghi's Den

Lấy nó trên: Tải Funghi's Den trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Funghi's Den
Xem thêm từ BEEWORKS GAMES
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...