FluentU biểu tượng

10.0 2 Đánh giá


1.13.6(1.5.9) by FluentU


Jun 6, 2023

Giới thiệu về FluentU

Tiếng Việt

Learn Spanish, French, Chinese, German, Japanese, and English with FluentU.

Tired of boring textbooks? FluentU brings language learning to life with real-world videos!

Learn Spanish, French, Mandarin Chinese, German, Japanese, English, Italian, Russian, and Korean with FluentU.

Learn a language with music videos, movie trailers, news, and inspiring talks.

No matter what your skill level or interest, we've got you covered.

FluentU turns fun videos into amazing language learning experiences.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.13.6(1.5.9)

Last updated on Jun 6, 2023

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật FluentU 1.13.6(1.5.9)

Được tải lên bởi

حسوني علاوي قسماوي

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải FluentU trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

FluentU Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.