Giới thiệu về Fill Shikaku

Tiếng Việt

Chia lưới thành các mảnh hình chữ nhật!

Một trò chơi cổ điển của Nhật Bản Shikaku: chia lưới thành các mảnh hình chữ nhật và hình vuông!

Quy tắc :
- Mỗi số phải được chứa trong một mảnh (hình chữ nhật hoặc hình vuông),
- Mỗi phần chỉ có thể chứa một số duy nhất,
- Con số đại diện cho số lượng ô phải được chứa trong mảnh.

Đơn giản chỉ cần nhấp và kéo để tạo thành một hình chữ nhật, chúc may mắn!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.4.0

Last updated on Mar 17, 2023

First release.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Fill Shikaku 1.4.0

cập nhật trên

Mar 17, 2023

Được tải lên bởi

Daniel Carvallo

Yêu cầu Android

Android 5.1+

Available on

Tải Fill Shikaku trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...