Fashion Stylist: Dress Up Game biểu tượng

7.8 32 Đánh giá


8.8 by Games2win.com


Sep 26, 2023

Giới thiệu về Fashion Stylist: Dress Up Game

Tiếng Việt

Makeup & Dress up game to show your fashion skills and become a global stylist!

Join millions of fashionistas, designers & fashion stylists around the world playing International Fashion Stylist - Dress Up Studio!

Girls & boys, ready to show off your fashion designer skills in this fun fashion stylist & dress up games?

From the makers of ‘Fashion Diva’ comes a style savvy boy and girl game with super style essence. If you adore fashion games with styling, dress up and make up features, this is the stylist game for you!

Become a clothing designer, personal stylist, makeup stylist or wedding stylist, or all of them! You can dress up savvy business women, doctors, healthcare workers, stylish brides to be and more! The fashion stylist & dress up games never end!

Become a super fashion stylist & designer for all kinds of dress up & fashion events! Style girls with designer clothes, design make up looks and choose the hottest fashion accessories. Complete your style with glorious hairstyles and our fashion games New Feature - choose from 8 Hair Colors for a super stylish look!

Ready? Set. Style!

Do you covet fashion design, makeup and style games?

* Style Diary mode - you choose the fashion events and style, dress up & makeup to create the perfect makeover! Style your super model in designer clothes, hair and makeup, add fashion accessories & jewelry, and choose the perfect background.

* Style Challenges mode - you’ll compete 1-ON-1 with other aspiring clothing stylists & designers to fashion the most stylish outfits! Become a top fashion and clothing designer and get recognition for your unique fashion style! Dress up your super model in your best fashion outfit & win!

* Check-in daily to collect your Daily Reward - giving you the extra budget you need on your way to becoming a super stylist & fashion designer!

* Get rewarded on each fabulous styling you submit - allowing you to add the hottest items to your super stylist closet and progress to your next styling event!

Start your career as a fashion stylist Now!

Download International Fashion Stylist to become a clothing designer and personal stylist in this fun game for girls and boys, which is also a fun dress up game for adults thanks to high-quality graphics and an exciting variety of events and fashion games!

If you covet fashion and are into clothing designer and dress up games - you’ll love this fun, free dress up game for adults that involves a dress up studio, hair & makeup salon, competitive fashion games (PVP) and even wedding stylist elements - check out the Bride Tribe event!

Looking for girl and boy games for free? We’ve gotcha covered - this cool dress up game for adults and teens has a range of outfits, accessories and makeup options, for hours of fun!

International Stylist - Fashion & Dress Up Games requires the following permissions:

* READ_EXTERNAL_STORAGE / WRITE_EXTERNAL_STORAGE: These permissions are required to save screenshots of the gorgeous outfits you create.

Please note that we use Advertising ID for serving better ads and improving the product through Analytics.

Visit Us: https://games2win.com

Like Us: https://facebook.com/Games2win

Follow Us: https://twitter.com/Games2win

Contact us at androidapps@games2win.com for any feedback or problems you may have with International Stylist - Fashion & Dress Up Games.

Privacy Policy: https://www.games2win.com/corporate/privacy-policy.asp

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 8.8

Last updated on Sep 26, 2023

Cập nhật này bao gồm một Bản Sửa Lỗi giúp cải thiện trải nghiệm trò chơi của bạn - TẢI NGAY để chơi phiên bản mượt mà hơn của chúng tôi!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Fashion Stylist: Dress Up Game 8.8

Được tải lên bởi

Александра Пянковская

Yêu cầu Android

Android 5.1+

Available on

Tải Fashion Stylist: Dress Up Game trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Fashion Stylist: Dress Up Game Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.