Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » Electronics Calculator
Electronics Calculator biểu tượng

Electronics Calculator

4.2.0 for Android

AppDevGenie

Mô tả của Electronics Calculator

Electronics Calculator is a utility application consisting of various calculators, conversions, reference tables and basic pocket calculator.

Calculators:

DC Circuits:

• Ohm`s Law
• Voltage divider - resistive
• LED resistor
• 555 Timer
• RL Circuits
• RC Circuits

AC Circuits:

• Reactance
• Impedance
• Star Delta Transformation
• AC Power
• Decibel

Power Supply:

• Transformer ratios
• Rectifiers
• Capacitor filter
• Transformer efficiency


Components:

• Series Circuits (resistor, capacitor & inductor)
• Parallel Circuits (resistor, capacitor & inductor)
• Capacitors (charge, energy stored, time constant)
• Inductors (energy stored, time constant)
• Diodes (Diode current, diode voltage)
• Resistor color codes (encode & decode 4, 5 & 6 bands)
• Resistor color codes (encode & decode 4 & 5 bands)
• Capacitor printed codes

Physics:

• Coulomb`s Law
• Magnetism
• Joule`s Law - heating

Converters:
• Area (sq in., mm², cm², sq ft., m², ha, km²)
• Angle (Degree, Gradian, Radian)
• Temperature (°C, °F, K, °R)
• Power (Btu/min, ftlbf/min, hp, W, kW)
• Distance/length (cm, in., ft, m, yd, km, mi)
• Number base (binary, octal, decimal, hexadecimal)

Reference:
• SI unit prefixes
• Logic gates
• 74xx ic
• ASCII
• Decibel suffixes
• RF spectrum

Electronics Calculator 4.2.0 Cập nhật

2020-04-11
migrate to androidx

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giáo dục ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: ျမင့္မုိရ္အာကာသူရ ထက္ယံ

Phiên bản mới nhất: 4.2.0Yêu cầu cập nhật Electronics Calculator

Available on: Tải Electronics Calculator trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Electronics Calculator
Xem thêm từ AppDevGenie
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...