Giới thiệu về Droid Automation

Tự động hóa Tự động hóa thiết bị của bạn với Droid

This app allow you to perform actions and automate tasks that were once repetitive.

User friendly and easy to use, Droid Automation will make your life easier.

Create your profile, add your tasks and select your triggers. That's it !

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Droid Automation 4.1

Được tải lên bởi

Erick Almeida

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 4.1

Last updated on Aug 11, 2019

We work hard to provide you with a quality app, but you may run into problems we couldn't anticipate. If so, don't panic, keep calm and feel free to contact us at apps [at] wakdev.com

Release notes : http://release-notes.droidautomation.wakdev.com

Hiển thị nhiều hơn

Droid Automation Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.