Draft Simulator for FUT 19 biểu tượng

8.8 28 Đánh giá


28.4 by TomlinDevelopers


Oct 5, 2018

Giới thiệu về Draft Simulator for FUT 19

Tiếng Việt

FUT 19 Is Here and the Original DRAFT SIMULATOR is Back and Better Than Ever!

- Create and play with realistic FUT 19 Drafts!

- Take a trip back in time with the RETRO FUT Draft!

- Build Squads from the entire FUT database!

- Earn FUT players!

- Open up packs with an all new pack opening animation!

- See new FUT cards as they are released!

- New features and players will be added weekly!

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 28.4

Last updated on Oct 5, 2018

FUT 19 IS HERE!

- OTW Items Added!
- TOTW 3 Available

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Draft Simulator for FUT 19 28.4

Được tải lên bởi

Mg Thein

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

Draft Simulator for FUT 19 Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.