Giới thiệu về 더블 슬롯 카지노 Free

Thưởng thức hai trận đấu của khe máy trên một màn hình duy nhất

최대 8,000배팅

★ 레벨을 높이면 배팅도 높아진다.

★ 잭팟도 터진다!

★ 더블스테이지

★ 더블업( - 하이(High) & 로우(Low) 지원)

★ 이 밖에도 다양한 이벤트 지원(체리, 바, 열쇠, S종 등등)

★ 스마트Spin 지원 및 자동모드 지원

★ KGRAC : CC-OM-150521-004

[선택권한]

1. SMS 수신동의

- SMS 수신동의시 아래와 같은 개인정보를 수집합니다.

휴대폰번호, 단말기정보

(고지사항 전달, 불만처리 등 원활한 의사소통의 경로 확보, NEW 서비스 및 신상품, 이벤트 정보 등의 안내)

※ 수신동의에 미동의시, 해당 권한과 관련된 기능을 제외한 모든 게임서비스의 이용은 가능합니다.

감사합니다.

----

개발자 연락처 :

주소 : (46260)부산 금정구 회천로 2-1

문의 : help.bsmobile@gmail.com

사업자 등록 번호 : 695-81-00807

통신판매업 : 제2017-부산금정-0227호

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.5

Last updated on Jul 30, 2017

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật 더블 슬롯 카지노 Free 1.0.5

Được tải lên bởi

Aasif Khan Pathan

Yêu cầu Android

Android 3.0+

Hiển thị nhiều hơn

더블 슬롯 카지노 Free Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.