Giới thiệu về Dodgeball

Dodge & Hit Ngay trở lại!

In this fast-paced arcade game, you have to dodge the ball or be defeated! Return the ball right back with all your might! Only the fastest can survive these duels!

• Break, shatter and destroy your opponents!

• Use your reflexes to catch the ball and throw it right back!

• Defeat powerful & challenging bosses!

• Unlock upgrades & defeat tougher opponents!

• Unlock skins to customize your avatar!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Dodgeball 1.30.3

Được tải lên bởi

Puneet Rohilla

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.30.3

Last updated on Jul 17, 2021

Bug Fixes & Performance Improvements.

Hiển thị nhiều hơn

Dodgeball Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.