Trang chủ » Trò chơi » Mô phỏng » Dinosaur Sim
Dinosaur Sim biểu tượng

Dinosaur Sim

1.4.0 for Android

3583 Bytes

Mô tả của Dinosaur Sim

Dinosaur Sim allows you to play as one of the 20 popular Dinosaurs. Fight your way to the top of the food chain or play as a peaceful herbivore in a realistic 3D environment. Each Dinosaur is beatify animated and has realistic sounds. Dinosaur Sim is action packed but also has educational modes in a perfect mix to keep you playing and learning for hours.

Dinosaur Sim also contains 3 additional game modes including;

- Dino Safari mode, learn about each of the Dinosaurs in the game,
- Dino Paint mode, colour your favourite Dinosaurs
- Dino Museum mode, learn about fossils and Dinosaur Bones

Features

- 20 Realistic Playable Dinosaurs
- 4 Game Modes
- Realistic 3D Graphics & Animations
- Educational
- No In Game Purchases

Dinosaur Sim 1.4.0 Cập nhật

2018-12-06
- New Dinosaur Baryonyx
- Added a Purchase Option to Remove Ads
- Bug Fixes & Performance Improvements

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mô phỏng TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.4.0Yêu cầu cập nhật Dinosaur Sim

Lấy nó trên: Tải Dinosaur Sim trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Dinosaur Sim
Xem thêm từ 3583 Bytes
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...