Trang chủ » Trò chơi » Tác vụ » Infinity Ops » 1.6.0
Infinity Ops biểu tượng

Infinity Ops

V1.6.0

Có gì mới

- added new special weapon - flamethrower FLW-13 Swarog;
- added new legendary sniper rifle - SR-50 Punisher;
- made many improvements and fixes;
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Infinity Ops 1.6.0 (200106)

Cập nhật vào: 2019-09-21

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: b9eaa85af1273844af8187067bb2736a244fc6c9 Infinity Ops 1.6.0(200106) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

OBB: main.obb

Tệp SHA1: e6067dd1c1112dbfc8c4906720f42367f7fe6125

Dung lượng tệp: 56.5 MB

Tải về

2019-09-21
arm64-v8a
Android 4.1+
nodpi
Infinity Ops 1.6.0 (100106)

Cập nhật vào: 2019-09-21

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: b9eaa85af1273844af8187067bb2736a244fc6c9 Infinity Ops 1.6.0(100106) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

OBB: main.obb

Tệp SHA1: 6b4960f59b39c7d0da9bbd272807dbd7f005bf7d

Dung lượng tệp: 52.6 MB

Tải về

2019-09-21
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...