Cross-Device Services biểu tượng

10.0 2 Đánh giá


1.0.285.1 by Google LLC


Apr 4, 2023

Giới thiệu về Cross-Device Services

Tiếng Việt

Truy cập và sử dụng các ứng dụng của điện thoại Android từ Chromebook của bạn

Ứng dụng này cho phép bạn thực hiện những việc như trả lời tin nhắn, kiểm tra trạng thái của dịch vụ đi chung xe hoặc bắt đầu/chỉnh sửa danh sách mua sắm từ Chromebook của bạn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và cho phép bạn tập trung khi bạn đang sử dụng Chromebook mà không phải chuyển đổi thiết bị.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.285.1

Last updated on Apr 4, 2023

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Cross-Device Services 1.0.285.1

Yêu cầu Android

Hiển thị nhiều hơn

Cross-Device Services Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.