Giới thiệu về Danh bạ

Tiếng Việt

Sao lưu danh bạ của bạn và truy cập danh bạ ở mọi nơi

Sao lưu và đồng bộ hoá danh bạ trên tất cả thiết bị
• Sao lưu danh bạ trong Tài khoản Google vào đám mây một cách an toàn
• Truy cập vào danh bạ trong Tài khoản Google bằng mọi thiết bị

Giữ cho danh bạ luôn được sắp xếp hợp lý và cập nhật
• Xem danh bạ theo tài khoản (ví dụ: công việc và cá nhân)
• Dễ dàng thêm người liên hệ và chỉnh sửa thông tin như số điện thoại, email và ảnh
• Nhận đề xuất để thêm người liên hệ mới, hợp nhất những người liên hệ trùng lặp và nhiều chức năng khác

Nay đã có mặt trên Wear OS.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Danh bạ 4.4.20.516283924

cập nhật trên

Mar 20, 2023

Được tải lên bởi

Nacho Rodriguez Alvarez

Yêu cầu Android

Android 8.0+

Available on

Tải Danh bạ trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Danh bạ Các bài báo

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...