Clock biểu tượng

10.0 1 Đánh giá


12.9.15.13 by Samsung Electronics Co., Ltd.


Nov 12, 2023

Giới thiệu về Clock

Tiếng Việt

Ứng dụng Đồng hồ cung cấp các tính năng Báo thức, Đồng hồ thế giới, Đồng hồ bấm giờ và Hẹn giờ.

Ứng dụng Đồng hồ cung cấp các tính năng Báo thức, Đồng hồ thế giới, Đồng hồ bấm giờ và Hẹn giờ. Sử dụng ứng dụng Đồng hồ để quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả cũng như kiểm tra thời tiết theo thành phố.

• Báo thức

Tính năng này cho phép bạn chỉ định ngày cho báo thức và báo thức lặp lại có thể bỏ qua một ngày và được bật lại. Tính năng Báo lại cho phép bạn tạo hiệu ứng tương tự như đặt nhiều báo thức.

• Đồng hồ thế giới

Tính năng này cho phép bạn kiểm tra thời gian và thời tiết theo thành phố. Nhanh chóng xác nhận vị trí của một thành phố cụ thể với toàn cầu.

• Đồng hồ bấm giờ

Tính năng này cho phép bạn ghi lại thời gian đã trôi qua cho từng phần và sao chép giá trị đã ghi.

• Hẹn giờ

Tính năng này cho phép bạn lưu thời gian hẹn giờ được sử dụng thường xuyên làm bộ hẹn giờ đặt trước, cũng như chạy đồng thời nhiều bộ hẹn giờ.

Cần có các quyền sau đây để sử dụng ứng dụng này nhưng bạn có thể sử dụng các tính năng cơ bản của ứng dụng mà không cần cho phép các quyền này.

quyền tùy chọn

• Âm nhạc và âm thanh: Được sử dụng để mở âm thanh được lưu trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn để làm báo thức và cảnh báo hẹn giờ

• Thông báo: Được sử dụng để hiển thị bộ hẹn giờ đang diễn ra và thông báo cho bạn về các báo thức sắp tới và báo thức bị bỏ lỡ

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 12.9.15.13

Last updated on Nov 12, 2023

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Clock 12.9.15.13

Được tải lên bởi

Samsung Electronics Co., Ltd.

Yêu cầu Android

Android 9.0+

Available on

Tải Clock trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Clock Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.