Chinese Drama biểu tượng

6.0 2 Đánh giá


1.0.3 by MY DREAM APP


Oct 26, 2018

Giới thiệu về Chinese Drama

Tiếng Việt

Content diversified, watch drama whenever and wherever possible.

The Chinese Drama APP provides you with a huge number of free latest Chinese, HK and Taiwanese drama series.

Features:

* Enjoy unlimited drama: The most awesome drama series, popular HK variety shows, etc.

* English subtitles or Cantonese dubbing.

* Play clearly.

* With features of search, bookmark and history.

Download it now to enjoy this free all-in-one application!

***** Disclaimer *****

All the dramas in this app are publicly free and available on public domains. We just provide a way to stream videos that are uploaded by the officials channels themselves. We are not providing any way to download these content. Our dramas teams have no ownership and responsibility regarding videos and content. All the videos provided in this application has the copyrights of their respective owners. We do not show any live tv.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.3

Last updated on Oct 26, 2018

Fixed minor bug

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Chinese Drama 1.0.3

Được tải lên bởi

Oscar Orlando Martínez Arciniega

Yêu cầu Android

Android 4.2+

Hiển thị nhiều hơn

Chinese Drama Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.