Trang chủ » Trò chơi » Thông thường » 치어리더 스타일링
치어리더 스타일링 biểu tượng

치어리더 스타일링

1.0.2 for Android

FirstFox Games

Mô tả của 치어리더 스타일링

치어리더를 위한 스타일링을 해 보세요

다양한 의상과 악세사리, 배경이 준비되어 있습니다.

사진을 저장하거나 친구에게 공유할수 있습니다.

[선택 접근 권한 안내]
선택 접근 권한은 동의하지 않아도 서비스 이용이 가능합니다.
통화: 게임중 통화가 필요할 경우 게임의 일시멈춤을 위해 필요합니다.
사진/영상/파일: 이용과정에서 기기에 게임 이미지를 캡쳐하는 기능을 위해 필요합니다.
저장: 이용과정에서 기기에 생성된 이미지를 다운로드 하는 기능을 이용할 수 있습니다.
기기 id 및 통화 정보: 게임중 통화가 필요할 경우 게임의 일시멈춤을 위해 필요합니다.
----
개발자 연락처 :
서울특별시 광진구 자양동 74-14 306호
02-6351-4625

치어리더 스타일링 1.0.2 Cập nhật

2018-09-23
Ads issues will be resolved.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Thông thường TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.0.2Yêu cầu cập nhật 치어리더 스타일링

Lấy nó trên: Tải 치어리더 스타일링 trên Google Play

Yêu cầu: Android 2.3.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Xem thêm từ FirstFox Games
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...