Thêm thông tin

 • Tên gói hàng
 • Ngôn ngữ
  English
 • Yêu cầu Android
  Android 6.0+ (M, API 23)
 • Xếp hạng nội dung
  Teen
 • Cấu trúc
  arm64-v8a
 • Quyền
 • Chữ ký
  12dbeee8a58fc9a2283b498b3eecd55ae645dcd0

ChatsUp FAQ

ChatsUp có miễn phí tải xuống không?

Có, ChatsUp miễn phí tải xuống cho các thiết bị Android, nhưng nó có thể chứa các giao dịch mua trong ứng dụng.

Kích thước tải xuống của ChatsUp là gì?

ChatsUp chiếm 42.0 MB dữ liệu trên thiết bị di động. Kích thước có thể hơi khác nhau đối với người chơi tùy thuộc vào thiết bị.

Hỗ trợ ChatsUp ngôn ngữ nào?

ChatsUp hỗ trợ isiZulu,中文,Việt Nam và nhiều ngôn ngữ hơn. Truy cập thêm thông tin để biết tất cả các ngôn ngữ ChatsUp hỗ trợ.
Hiển thị nhiều hơn

ChatsUp_v7.6.0_APKPure.com.apk <span class="fsize">(42.0 MB)</span>

ChatsUp Download APK 7.6.0 (42.0 MB)

Đang tải xuống

ChatsUp Download APK 7.6.0 (42.0 MB)

Nếu việc tải về không tự bắt đầu, nhấn vào đây
Cách để cài tệp XAPK / APK
Đang tìm kiếm...
tracking