Buzzsaw biểu tượng

1.0 by Autodesk Inc.


Aug 20, 2015

Giới thiệu về Buzzsaw

Tiếng Việt

Architecture, Engineering, and Construction (AEC) designs and docs from anywhere

The Autodesk® Buzzsaw® mobile app for Android smartphones and tablets lets Buzzsaw users securely access Architecture, Engineering, and Construction (AEC) project designs and documents from anywhere. View 2D and 3D DWF® files, view metadata and data about elements in your designs, view project documents and images, and upload project photos directly to the Buzzsaw cloud.

If you are a Buzzsaw user, you can use the Buzzsaw mobile app to:

Securely access your AEC project information

· Secure, authenticated access to your project data in the Buzzsaw cloud.

· Fully supports all 8 Buzzsaw permission levels for your AEC projects.

· Easily and securely access multiple projects and sites from your Android smartphone or tablet.

Review project designs and documents from anywhere

· View 2D and 3D DWF® files and data about specific elements in your designs when you are away from the office or at the jobsite.

· Download AutoCAD® DWG® and DXF™ files from Buzzsaw and open with AutoCAD WS for viewing.

· View project photos, images, and other documents.

Collaborate with your AEC project team

· Capture and share project photos and images with your project team.

· Open and edit DWG® and DXF® files managed on Buzzsaw directly from AutoCAD WS.

· Open and edit files managed on Buzzsaw directly from other mobile productivity apps via WebDAV.

If you are not a Buzzsaw user, sign up for a FREE 30-Day trial at www.autodesk.com/buzzsaw

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on Aug 20, 2015

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Buzzsaw 1.0

Được tải lên bởi

كرار احمد

Yêu cầu Android

Android 2.2+

Hiển thị nhiều hơn

Buzzsaw Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.