Giới thiệu về Booru Nav

Tiếng Việt

Booru Nav là một ứng dụng được thiết kế cho các trình duyệt đơn giản ở imageboards phim hoạt hình khác nhau.

-Browse and search images in different boorus.
-Download one or more pictures at once to your device.
-Filter images by tags easily.
-Optional history for tags browsed.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.0.369b

Last updated on Oct 12, 2022

September 2022 - Maintenance release:
- Improved login screen.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Booru Nav 1.0.0.369b

cập nhật trên

Oct 30, 2022

Được tải lên bởi

Malik Akbar

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải Booru Nav trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...