Booking.com: Hotels & Travel

Booking.com: Hotels & Travel

XAPK
9.1‪1M+
48.1.1 bởi Booking.com Hotels & Vacation Rentals
Jul 19, 2024Phiên bản cũ

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 48.1.1

Jul 19, 2024

We added some important info about our properties. Our listings now include details on each accommodation's cleaning practices, social distancing measures, and other health and safety policies.

Hiển thị nhiều hơn

Thêm thông tin

 • Tên gói hàng
  com.booking
 • Ngôn ngữ
  English 77
 • Yêu cầu Android
  Android 9.0+ (P, API 28)
 • Xếp hạng nội dung
  Everyone
 • Cấu trúc
  universal
 • Quyền
 • Chữ ký
  9c9fbe258a146be83a4a0f1cb64be96a13790324
Đang tải xuống

Booking.com: Hotels & Travel Download APK 48.1.1 (132.7 MB)

Nếu việc tải về không tự bắt đầu, nhấn vào đây
Cách để cài tệp XAPK / APK
Get the latest updates and news!Subscribe
Cách để cài tệp XAPK / APK

All Variants

Unlimited
Booking.com: Hotels & Travel APK
48.1.1(25945)XAPKAPKs
Jul 19, 2024132.7 MBAndroid 9.0+
Tải về
armeabi-v7a
Booking.com: Hotels & Travel APK
48.1.1(25945)XAPKAPKs
Jul 19, 202479.3 MBAndroid 9.0+
Tải về
arm64-v8a
Booking.com: Hotels & Travel APK
48.1.1(25945)XAPKAPKs
Jul 19, 202487.9 MBAndroid 9.0+
Tải về
Hiển thị nhiều hơn

Cũng có sẵn cho các nền tảng khác

tracking
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.