Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Bluetooth Terminal
Bluetooth Terminal biểu tượng

Bluetooth Terminal

6.1104 for Android

Qwerty

Mô tả của Bluetooth Terminal

The app is terminal application, it can transaction data between Bluetooth device.
it's can save all send and receive data to file.
file save in /sdcard/********.log
******** is yyyyMMdd.

description for setup in menu
Display hexadecimal : show data of hexadecimal format.
Send hexadecimal : sned hexadecimal text. ex, "ABC 39 30", client will receive "ABC90". hex 39 = "9" hex 30 = "0".
Append newline(\r\n) : sent data append newline automatically.
Keep screen on : keep the screen on.

note :
1.Your data must have a newline. the APP is relying newline to display data.
2.This application is reprograming of BluetoothChat. that's sample code of android.com.

Bluetooth Terminal 6.1104 Cập nhật

2015-08-26
V6.
bug fix.

V5.
add setup to option sent data append newline automatically.
change layout for android 4.0 up.

V4.
add setup to option show and send hexadecimal function.
add keep screen on option.
fix bug.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 6.1104Yêu cầu cập nhật Bluetooth Terminal

Lấy nó trên: Tải Bluetooth Terminal trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Bluetooth Terminal
Xem thêm từ Qwerty
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...