Trang chủ » Ứng dụng » Thư viện và Trình diễn » BLE Peripheral Simulator
BLE Peripheral Simulator biểu tượng

BLE Peripheral Simulator

10.0 for Android

WebBluetoothCG

Mô tả của BLE Peripheral Simulator

The BLE Peripheral Simulator is an Android app that allows developers to try out new features of Web Bluetooth without the need for a BLE Peripheral Device. You can check the code at: https://github.com/WebBluetoothCG/ble-test-peripheral-android

Developers can use the app to simulate a BLE Peripheral with one of three services:

* Battery Service
* Heart Rate Service
* Health Thermometer Service

Developers can use the new Web Bluetooth features to connect to the app to Read and Write Characteristics, Subscribe to Notifications for when the Characteristics change, and Read and Write Descriptors.

From the app, developers can set the characteristics' values, send notifications and disconnect.

BLE Peripheral Simulator 10.0 Cập nhật

2017-03-31
Bug fixes

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Thư viện và Trình diễn ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Porama Saelim

Phiên bản mới nhất: 10.0Yêu cầu cập nhật BLE Peripheral Simulator

Available on: Tải BLE Peripheral Simulator trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với BLE Peripheral Simulator
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...