Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Battery Monitor

Mô tả của Battery Monitor

The most beautiful and powerful battery monitor for Android! You are able to monitor the battery temperature and information real time, including battery temperature, health, power status, voltage etc. Battery monitor provides many kinds of tools. including: one tap boost, ram widget, cpu widget, battery widget, desktop floating window, status bar floating window, over heat alarm. You can monitor the ram, cpu and battery information very convenient. The detail features including:

Battery Monitor
Show the curve of battery usage and temperature. Monitor the battery status, including: health, power status, voltage, level.

One Tap Boost
You can create the『One Tap Boost』shortcut, boost ram very convenient.

Temperature Over Heat Alarm
Battery monitor will trigger an alarm when cpu's or battery's temperature is over heat, you can choose open or close the over heat alarm as your like.
Floating Window
Floating window show the cpu temperature, battery temperature, ram usage real time, including: status bar floating window and desktop floating window.

Widget
Support ram widget, cpu widget and battery widget.

Multi-Theme
Battery monitor is very beautiful and support multi-theme switching, you can choose the theme you like.

If you like Battery Monitor, you can upgrade to pro version 『Powerful System Monitor』: CPU Monitor, Storage Cleaner, RAM Booster, Battery Monitor, Battery Saver all in one!

Battery Monitor 7.1.0 Cập nhật

2019-12-12
add battery saver.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 7.1.0Yêu cầu cập nhật Battery Monitor

Lấy nó trên: Tải Battery Monitor trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Battery Monitor
Xem thêm từ System monitor tools lab - Cpu Ram Battery
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...