ArgoVPN biểu tượng

6.5 9 Đánh giá


2.4 by Filtershekanha


May 3, 2023

Giới thiệu về ArgoVPN

Tiếng Việt

Thay đổi địa chỉ IP của bạn với ArgoVPN

🚀 Xin giới thiệu ArgoVPN với các tính năng tuyệt vời! 🌐🔒

✨ Khám phá các tính năng chính như Falcon và Bridges trong ArgoVPN:

🦅 Với Falcon, hãy đăng ký và thêm tên miền của riêng bạn để sử dụng trong ArgoVPN.

🌉 Sử dụng ArgoVPN Bridge để kết nối thông qua các địa chỉ không công khai.

🛡️ Nhóm Filtershekanha mang đến cho bạn các tính năng thường thấy trong các VPN thương mại:

🔥 Tường lửa tích hợp: chặn các trang web cụ thể khi kết nối với ArgoVPN.

🌩️ Sử dụng Cloudflare Family & Malware để được bảo vệ thêm.

🔧 Loại trừ các URL cụ thể như các trang web tải xuống không bị chặn khỏi đường hầm của ArgoVPN.

🔧 Nhiều tính năng khác để thuận tiện cho bạn:

🔑 Máy chủ DNS, ngăn rò rỉ DNS và Kill-Switch.

📱 Loại trừ các ứng dụng cụ thể khỏi đường hầm của ArgoVPN.

🚀 Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhiều tính năng dựa trên phản hồi của người dùng!

🔐 Bảo mật và quyền riêng tư hàng đầu:

🔒 Mật mã AES-GCM-128 HOẶC ChaCha20-Poly1305 để mã hóa.

📱 Lựa chọn mật mã tự động để có tốc độ tối ưu.

🔑 Khóa mã hóa duy nhất cho mỗi kết nối bằng giao thức Argo Authenticator.

💌 Bạn có câu hỏi hoặc đề xuất?

📧 Liên hệ với chúng tôi tại contact@argovpn.com hoặc trên Twitter qua @Filtershekanha, @ArgoVPN

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.4

Last updated on May 3, 2023

Improved overall app performance and stability.
Fixed compatibility issues with older Android versions.
Optimized connection handling for smoother experience.
Updated app to target Android 33 for better compatibility.
Upgraded various components for improved performance.
General housekeeping and license updates.

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật ArgoVPN 2.4

Được tải lên bởi

Filtershekanha

Yêu cầu Android

Android 4.2+

Available on

Tải ArgoVPN trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

ArgoVPN Các bài báo

ArgoVPN Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.