Giới thiệu về AppMgr III

Tiếng Việt

Chuyển ứng dụng sang thẻ SD, ẩn, đóng băng và quản lý ứng dụng dễ dàng hiệu quả!

AppMgr (còn được gọi là App 2 SD) là một ứng dụng thiết kế hoàn toàn mới cung cấp các thành phần sau:

Di chuyển ứng dụng: di chuyển các ứng dụng sang bộ nhớ trong hoặc bộ nhớ ngoài để có thêm nhiều không gian lưu trữ ứng dụng hơn

Ẩn ứng dụng: ần ứng dụng (built-in) hệ thống khỏi ngăn chứa ứng dụng

Đóng băng ứng dụng: đóng băng ứng dụng vì vậy nó sẽ không sử dụng bất kỳ CPU hoặc bộ nhớ nguồn

Quản lý ứng dụng: quản lý các ứng dụng cho phép gỡ cài đặt hàng loạt, di chuyển ứng dụng hoặc chia sẻ ứng dụng với bạn bè

Support app 2 sd for Android 2.x+. For Android 6+, read http://bit.ly/2CtZHb2 if you don't see the Change button. Some devices may not be supported, visit AppMgr > Settings > About > FAQ for details.

Tính năng:

★ nâng cấp kiểu giao diện người dùng, chủ đề

★ gỡ cài đặt hàng loạt ứng dụng

★ di chuyển hàng loạt ứng dụng sang bộ nhớ ngoài

★ thông báo mỗi khi ứng dụng có thể di chuyển được cài đặt

★ ẩn ứng dụng khỏi ngăn chứa ứng dụng

★ đóng băng ứng dụng sang trạng thái dừng

★ 1-chạm để xóa tất cả bộ nhớ cache

★ xóa hàng loạt cache của ứng dụng hoặc dữ liệu

★ xem hàng loạt ứng dụng trên Google Play

★ xuất danh sách ứng dụng

★ cài đặt ứng dụng từ danh sách ứng dụng đã xuất (Chỉ phiên bản PRO)

★ Không quảng cáo (Chỉ phiên bản PRO)

★ gỡ cài đặt nhanh chóng hoặc di chuyển một ứng dụng bằng cách kéo-và-thả

★ sắp xếp ứng dụng theo tên, dung lượng hoặc thời gian cài đặt

★ chia sẻ dang sách ứng dụng với bạn bè

★ hỗ trợ widget màn hình chủ

★ tùy chỉnh âm thanh thông báo, rung và ánh sáng

Functions for rooted device

★ Root uninstaller, Root freeze, Root cache cleaner

★ Root app mover(PRO-only)

Di chuyển ứng dụng:

Bạn đang chạy ra khỏi kho ứng dụng? Bạn ghét phải kiểm tra từng ứng dụng nếu nó hỗ trợ di chuyển vào thẻ SD? Bạn có muốn một ứng dụng tự động thực hiện điều này cho bạn và có thể thông báo cho bạn khi một ứng dụng có thể được di chuyển? Thành phần này sắp xếp hợp lý các chuyển động của các ứng dụng sang bộ nhớ ngoài hoặc bộ nhớ trong thiết bị của bạn thông qua Cài đặt thiết bị của bạn. Với điều này, bạn sẽ có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với bộ sưu tập các ứng dụng. Điều này là rất quan trọng cho bất cứ ai có vấn đề về quản lý bộ nhớ.

Ẩn ứng dụng:

Bạn không quan tâm tất cả các ứng dụng được thêm vào Android? Vâng, bây giờ bạn có thể loại bỏ chúng! Thành phần này cho phép bạn ẩn ứng dụng hệ thống (built-in) từ ngăn chứa ứng dụng.

Đóng băng ứng dụng

Bạn có thể đóng băng các ứng dụng vì vậy nó sẽ không sử dụng bất kỳ CPU hoặc bộ nhớ và không tiêu thụ pin. Đó là việc tốt cho bạn để đóng băng các ứng dụng mà bạn muốn giữ trong thiết bị, nhưng không muốn nó chạy hoặc không muốn gỡ cài đặt.

Permissions

• WRITE/READ_EXTERNAL_STORAGE: use to export/import the apps list

• GET_PACKAGE_SIZE, PACKAGE_USAGE_STATS: get the size information of apps

• BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE: this app uses Accessibility services to automate the function (e.g. clear cache, move apps), optional

• WRITE_SETTINGS: prevent the screen rotation during the automatic function

• SYSTEM_ALERT_WINDOW: draw a wait screen above other apps during the automatic function

Chúng tôi đã được chọn là một Google I/O 2011 Sandbox đối tác phát triển, thiết kế sáng tạo và công nghệ tiên tiến.

Đóng góp bản dịch:

Vietnamese - Nguyễn Trung Hậu, Phong Quang PdaViet

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 5.65

Last updated on Aug 30, 2023

v5.65/v5.64
★ new "Sort in reverse order" menu item
★ fixed: failed to clear the cache on Infinix devices
★ send me an email if you'd like to help with the translation
★ bugs fixed and optimization

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật AppMgr III 5.65

Được tải lên bởi

Phansamai Oupady

Yêu cầu Android

Android 6.0+

Available on

Tải AppMgr III trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

AppMgr III Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.