WebView của hệ thống Android biểu tượng

8.6 218 Đánh giá


118.0.5993.13 by Google LLC


Sep 27, 2023

Giới thiệu về WebView của hệ thống Android

Tiếng Việt

Nội dung web cho ứng dụng, chạy bằng Chrome

Android WebView là một thành phần hệ thống cài đặt sẵn do Google cung cấp, cho phép các ứng dụng Android hiển thị nội dung web.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 118.0.5993.13

Last updated on Sep 27, 2023

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật WebView của hệ thống Android 118.0.5993.13

Được tải lên bởi

Google LLC

Yêu cầu Android

Android 10.0+

Available on

Tải WebView của hệ thống Android trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

WebView của hệ thống Android Các bài báo

WebView của hệ thống Android Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.