Trang chủ » Ứng dụng » Năng suất » Adobe Scout
Adobe Scout biểu tượng

Adobe Scout

1.1.0.0 for Android

Adobe

Mô tả của Adobe Scout

The Adobe® Scout mobile app is for developers using Scout, the new profiler and analysis tool from Adobe. Install Scout on your desktop, then run this app to profile your Android apps.

Features:
• Instantly determine how your app is performing with zero code changes.
• Code sampler shows you where your app spends its time.
• Display list recording shows you what you rendered and how it performed.
• GPU recording lets you step through every draw call and rapidly debug and optimize your shaders.

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Năng suất ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.1.0.0Yêu cầu cập nhật Adobe Scout

Lấy nó trên: Tải Adobe Scout trên Google Play

Yêu cầu: Android 2.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Adobe Scout
Xem thêm từ Adobe
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...