Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 후궁의 법칙
후궁의 법칙 biểu tượng

후궁의 법칙

4.16.01 for Android

X.D. Global

Mô tả của 후궁의 법칙

꿈속을 거닐듯 아름다운 궁전, 화려한 옷차림.... 잠깐, 여긴 어디지? 궁녀, 비빈, 그리고 황후까지?! 숨겨진 자수 진품을 찾기 위해 또 다른 세계로 워프한 당신, 그 곳에서 만나게 되는 새로운 인연과 실타래 풀리듯 전개되는 스토리! 모두가 꿈꿔왔던 세계로 당신을 초대합니다!

[탄탄한 스토리와 더빙]
어느 날 갑자기 또 다른 세계로 워프한 당신, 그곳에서 만나게 되는 새로운 인연과 여러 궁중 인물들과의 스토리를 더빙으로 편하게 즐겨보세요! 남안과의 설레는 로맨스와 박진감 넘치는 궁중 암투까지, 눈앞에서 펼쳐지는 드라마 같은 이세계를 만나보세요.

[운명을 좌우하는 선택]
선택에 따라 달라지는 결과! 비밀과 음모가 난무하는 후궁에서 당신의 운명은 어떻게 될까요? 후궁의 법칙을 터득해 궁녀, 비빈, 황후까지, 한걸음 한걸음 천천히 후궁의 주인이 되어보세요!

[나만의 의상실]
소주님을 위해 화려하고 다양한 의상들을 준비했어요! 상황에 따라 적절히 매칭해 후궁 최고의 패셔니스타가 되어보세요.

[언제나 함께, 귀여운 반려펫!]
후궁에서 만나는 색다른 장원 플레이! 나만의 농장에서 자원을 획득하고 귀여운 반려 고양이와 함께 일상을 만끽해보세요.


•android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
- 게임 데이터 다운을 위해 필요한 권한입니다.
- 고객님의 디바이스에 게임을 다운로드 하기 위해 필요한 권한입니다.
- 개인 라이브러리, 이미지, 개인 파일에 접근은 불가하오니 안심하시기 바랍니다.

•android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
- 스토리지에 있는 이미지, 동영상, 리소스 데이터를 읽기 위한 권한입니다.
- 고객님의 디바이스에 게임을 다운로드 하기 위해 필요한 권한입니다.
- 개인 라이브러리, 이미지, 개인 파일에 접근은 불가하오니 안심하시기 바랍니다.

후궁의 법칙 4.16.01 Cập nhật

2021-01-08
[업데이트 내용]
1. 신규 메인 스토리 추가: 47-50장
2. 신규 메인 스토리 더빙 업데이트: 34-35장
3. 번외 신규 시종: 염여가/시종 번외 업데이트: 양옥환, 청운아, 무무, 공손민민
4. 유리방 제 4주기 신규 의상 세트 추가: [접몽염향], [호한성진], [간밤의 연회], [월하미인 찬가], [봉서궁량]
5. 출성 - 신규 컨텐츠 시장 추가: 비단가게, 낚시, 진품거 포함
6. 황궁 - 신규 컨텐츠 어천관, 낙성원 추가
7. 소원나무 신규 의상 [천고명령] 추가
8. 스토리 [보물지도] 강남연우 신규 추가
9. 화려한 세트 효과 의상 세트 추가: 꽃편지, 도화 여신, 영계·피안화, 영계·인혼접, 방로예련, 유금작영, 돈황 범음, 꽃의 다정함, 가벼운 구름, 우몽음
10. 신규 버전 출석 시 더 풍성한 보상 획득
11. 궁정 구매 신규 추가: 초특급 혜택 대방출과 함께 매일 무료 패키지 획득 가능
12. 이외 기타 최적화

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: Naw Naw

Phiên bản mới nhất: 4.16.01Yêu cầu cập nhật 후궁의 법칙

Available on: Tải 후궁의 법칙 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 후궁의 법칙
Xem thêm từ X.D. Global
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...