Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 후궁의 법칙
후궁의 법칙 biểu tượng

후궁의 법칙

4.24.01 for Android

X.D. Global

The XAPK (Base APK + Split APKs) File

Mô tả của 후궁의 법칙

꿈속을 거닐듯 아름다운 궁전, 화려한 옷차림.... 잠깐, 여긴 어디지? 궁녀, 비빈, 그리고 황후까지?! 숨겨진 자수 진품을 찾기 위해 또 다른 세계로 워프한 당신, 그 곳에서 만나게 되는 새로운 인연과 실타래 풀리듯 전개되는 스토리! 모두가 꿈꿔왔던 세계로 당신을 초대합니다!

[탄탄한 스토리와 더빙]
어느 날 갑자기 또 다른 세계로 워프한 당신, 그곳에서 만나게 되는 새로운 인연과 여러 궁중 인물들과의 스토리를 더빙으로 편하게 즐겨보세요! 남안과의 설레는 로맨스와 박진감 넘치는 궁중 암투까지, 눈앞에서 펼쳐지는 드라마 같은 이세계를 만나보세요.

[운명을 좌우하는 선택]
선택에 따라 달라지는 결과! 비밀과 음모가 난무하는 후궁에서 당신의 운명은 어떻게 될까요? 후궁의 법칙을 터득해 궁녀, 비빈, 황후까지, 한걸음 한걸음 천천히 후궁의 주인이 되어보세요!

[나만의 의상실]
소주님을 위해 화려하고 다양한 의상들을 준비했어요! 상황에 따라 적절히 매칭해 후궁 최고의 패셔니스타가 되어보세요.

[언제나 함께, 귀여운 반려펫!]
후궁에서 만나는 색다른 장원 플레이! 나만의 농장에서 자원을 획득하고 귀여운 반려 고양이와 함께 일상을 만끽해보세요.


•android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
- 게임 데이터 다운을 위해 필요한 권한입니다.
- 고객님의 디바이스에 게임을 다운로드 하기 위해 필요한 권한입니다.
- 개인 라이브러리, 이미지, 개인 파일에 접근은 불가하오니 안심하시기 바랍니다.

•android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
- 스토리지에 있는 이미지, 동영상, 리소스 데이터를 읽기 위한 권한입니다.
- 고객님의 디바이스에 게임을 다운로드 하기 위해 필요한 권한입니다.
- 개인 라이브러리, 이미지, 개인 파일에 접근은 불가하오니 안심하시기 바랍니다.

후궁의 법칙 4.24.01 Cập nhật

2021-10-26
[업데이트 내용]
1. 신규 메인 스토리 추가: 55~58장
2. 신규 메인 스토리 더빙 업데이트: 38-39장
3. 번외 신규 시종: 이상여, 주유교/시종 번외 업데이트: 사도환, 초내, 염여가, 백지화
4. 시장 - 곡예 노점 신규 추가
5. 시장 - 진품거 신규 의상 추가
6. 궁정 구매 - 월간 카드 연장 업데이트
7. 누적 출석 보상 업데이트
8. 유리방 신규 의상 세트 추가: 염화장명, 점분애녹궁장, 천금귀주, 기록유몽, 동리추향
9. 여왕 꾸미기 신규 단품: 암야종성, 하화여번, 극야성현, 초여름 비
10. 비밀의 화원 신규 남안 카드 추가: 갇힌 상황, 감아올린 청사, 달의 그림자, 걱정 없는 세월
11. 화려한 세트 효과 의상 세트 추가: 고화·표묘선, 고화·어부요, 바람과 같은 소녀, 장미 여신, 성천지문
12. 원기 선물함 신규 추가
13. 소원나무 신규 의상 세트: 성해야가 및 신규 단품 추가
14. 연맹 위임 시스템 업데이트
15. 이외 기타 최적화

후궁의 법칙 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Uploaded by: Ryad Abdelnasser

Phiên bản mới nhất: 4.24.01Yêu cầu cập nhật 후궁의 법칙

Available on: Tải 후궁의 법칙 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

 
Phiên bản trước
Game Like 후궁의 법칙
Magical Atelier
Magical Atelier
Tải xuống
저편 하늘을 향해
저편 하늘을 향해
Tải xuống
Chimeraland
Chimeraland
Tải xuống
Garena Free Fire: Triệu Tập
Garena Free Fire: Triệu Tập
Tải xuống
Roblox
Roblox
Tải xuống
Garena Free Fire MAX
Garena Free Fire MAX
Tải xuống
Stumble Guys: Multiplayer Royale
Stumble Guys: Multiplayer Royale
Tải xuống
Subway Surfers
Subway Surfers
Tải xuống
PUBG MOBILE: Aftermath
PUBG MOBILE: Aftermath
Tải xuống
Fate/Grand Order (English)
Fate/Grand Order (English)
Tải xuống
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...