Trang chủ » Trò chơi » Mô phỏng » 주식게임 - 주식왕
주식게임 - 주식왕 biểu tượng

주식게임 - 주식왕

1.58 for Android

SyGame

Mô tả của 주식게임 - 주식왕

지루한 모의투자는 가라 내가 하고싶을때 언제나 투자가능한 게임
24시간 움직이는 가상의 주식 시장에서 최고가 되어보세요
이 게임에선 소문(찌라시)의 영향력이 가장 큰 작용을 합니다
내 주식의 소문(찌라시)에 귀기울이세요
당신도 이곳에서 워렌버핏, 만수르가 될 수 있습니다-----
개발자연락처
8201089119979
----
개발자 연락처 :
+82 1089119979

주식게임 - 주식왕 1.58 Cập nhật

2017-06-24
데이터 저장에 있었던 문제들을 모두 해결했습니다
이전 버전에서 손실나신 부분이 있으시면 198810@naver.com으로
보유했던 골드량과 건물층을 보내주시면 복구코드를 드리도록 하겠습니다
감사합니다(_ _)

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mô phỏng TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.58Yêu cầu cập nhật 주식게임 - 주식왕

Lấy nó trên: Tải 주식게임 - 주식왕 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 주식게임 - 주식왕
Xem thêm từ SyGame
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...