Trang chủ » Trò chơi » Mô phỏng » 전함제국
전함제국 biểu tượng

전함제국

for kakao

1.0.10 for Android

Gamepub

Mô tả của 전함제국

전 세계 바다를 누비며 펼쳐지는 해전의 세계
지금 바로 함대를 이끌고 출격!!

■게임소개
- 이보다 완벽할 순 없다! 대한민국 최고 해전 게임!
비스마르크, 야마토 등 전세계 유명 전함을 이끌고 전 세계 바다로 출격
나만의 함대를 구성하여 승리를 쟁취하라

- 전함제국에서만 즐길 수 있는 완전체 컨텐츠!
뺏고 뺏기는 치열한 약탈전, 최고를 향한 도전 챔피언스리그
태평양해전, 혈전태평양, 칠무해 등등 끝이 없는 컨텐츠 총 집합

- 제대로 된 수집의 재미
200여 척의 전 세계 유명 전함과 100여 명의 함장을 수집하는 재미가 쏠쏠

- 매일 매일 터지는 빵빵한 이벤트
매일 매일 다양한 이벤트 빵빵, 이벤트 참여하는 재미는 또 다른 즐거움

- 독보적인 서비스 운영으로 고객 만족 서비스
GM당직사관과 함께 제독님을 위한 맞춤 서비스 운영
매일 매일 공식카페 방문하면 다양한 이벤트와 최신 정보가 한가득

■공식카페: http://cafe.naver.com/wshipfk

=====접근권한 수집 등의 안내=====
전함제국for kakao 앱의 정상적인 실행을 위하여 설치 시 다음과 같은 권한을 선택적으로 수집하고 있습니다.

마이크(선택적 접근 권한)
- 해당 권한은 게임 내 채팅 시스템 중 음성 시스템을 이용 시 필요합니다.

저장공간(선택적 접근 권한)
- 해당 권한은 단말기 내 프로그램 설치 및 데이터 저장 등을 위해 필요합니다.
- 권한을 허용하면 단말기 용량 부족 시 외장 메모리로 게임을 설치 할 수 있습니다.

전화(선택적 접근 권한)
- 해당 권한은 이용자 계정 생성 및 확인을 위해 필요합니다.
- 이 권한은 이벤트 보상 및 고객 응대에 필요한 단말기 정보 수집 용도로 사용됩니다.

주소록(선택적 접근 권한)
- 고객님의 주소록 파일에는 접근하지 않고, 계정확인 용도로만 사용되오니 안심하셔도 됩니다.

선택 권한에 대한 수집거부 시 앱 이용은 가능하나, 일부 기능이 제한됩니다.

아래 방법에 따라 선택권한 수집을 재설정하거나 철회할 수 있습니다.
[Android v6.0 이상]
단말기의 설정 > 앱 > 전함제국 > 권한 > 각 접근권한 재설정

[Android v6.0 미만]
해당 앱을 삭제하는 경우에만 접근 권한 철회 가능
========================================

* 게임펍 고객센터: 1666-7198/ 평일 10:00 ~ 19:00 시간 동안 상담 가능
----
개발자 연락처 :
1666-7198

전함제국 1.0.10 Cập nhật

2018-11-08
시스템 최적화

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Mô phỏng TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.0.10Yêu cầu cập nhật 전함제국

Lấy nó trên: Tải 전함제국 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.1+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 전함제국
Xem thêm từ Gamepub
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...