Trang chủ » Ứng dụng » Hẹn hò » 라블
라블 biểu tượng

라블

소개팅 - 남사친, 여사친 필요할 때

2.5.2 for Android

rable

Mô tả của 라블

■ 실속 있는 소개팅을 경험 해보세요

연결 가능성이 높은 이성 분들을 라블이 실시간 분석해서 프로필 매력 수준에 따라 6 시간마다 8 명씩 소개 해드리고 있어서 만족스러운 이상형 매칭을 기대 해보실 수 있어요

■ 설레이는 대화를 지금 바로 나눠보세요

라블에서는 마음에 드는 이성과 바로 대화를 나눠볼 수 있어요. 그리고 랜덤 채팅을 통해서 다양한 만남을 가져볼 수도 있어 흥미롭답니다. 물론 서로의 마음을 확인하고 나서 열 수 있는 매칭 대화방도 준비되어 있어요! 그날 그날의 기분에 따라 다양한 대화방을 열어보세요

■ 안전하게 만나실 수 있도록 하고 있어요

본인 휴대폰 인증으로 더욱 믿을 수 있는 이성 프로필들을 만나 보실 수 있으며, 서로간의 매칭이 되더라도 개인 연락처는 공개 되지 않고 채팅을 통해서만 대화 할 수 있도록 되어 있어요. 만약에 불쾌감을 주는 사람이 있다면 차단하고 신고할 수 있는 기능도 준비되어 있으니 안심하고 이용해보세요본 소개팅 / 채팅 앱 은 방심위의 '청소년 보호 활동 강화 권고안'을 따라 아래의 행위를 앱 내에서 금지하고 청소년 보호를 위한 모니터링을 위해 최선을 다하고 있습니다. 아울러 위법 유해한 내용이 유통되지 않도록 모니터링하며, 발견 시 해당 회원/글 등은 통보 없이 차단될 수 있다는 점을 알려드립니다. 

본 앱은 성매매를 목적으로 하지 않으며, 청소년 보호법을 준수하고 있으나 청소년에게 유해한 내용이 포함될 수 있으니 사용자의 주의가 필요합니다.

아동, 청소년 포함 성매매를 알선, 권유, 유인, 강요하는 사람이나 성매매를 한 사람은 형사처벌의 대상입니다.

음란하거나 선정적인 프로필 사진 및 성기∙성행위를 비유해서 불건전 만남을 유도하는 게시글은 본 서비스에서 유통을 금지합니다.

기타 마약류, 의약품, 장기거래 등 현행법을 위반하는 불법행위를 금지합니다.

불법 거래 권유가 있을 경우에 glidersoft88@gmail.com 로 신고하시고, 위급한 경우에는 경찰청(112), 아동, 여성, 장애인 경찰지원센터 안전Dream(117), 여성긴급전화 (1366), 기타 연관 성폭력 보호센터(http://www.sexoffender.go.kr/)의 도움을 받을 수 있습니다.

■ 서비스 관련 문의 : glidersoft88@gmail.com
----
개발자 연락처 :
+821062386085

라블 2.5.2 Cập nhật

2021-04-22
일부 디자인을 다듬었어요

라블 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Hẹn hò ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Salman Attar

Phiên bản mới nhất: 2.5.2Yêu cầu cập nhật 라블

Available on: Tải 라블 trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 라블
Xem thêm từ rable
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...