Trang chủ » Trò chơi » Nhập vai » 달빛조각사
달빛조각사 biểu tượng

달빛조각사

1.0.183 for Android

Kakao Games Corp.

Mô tả của 달빛조각사

[BOOK 2.0] 브렌트왕국 대규모 업데이트 완료!
'역대급 출석보상'도 받고, 더 거대하고 더 짜릿한 모험 속으로!
"진짜 모험은 지금부터! 달빛조각사"

★브랜드페이지: https://moonlight.kakaogames.com
★공식카페: http://cafe.daum.net/moonlight-rpg

▶방대한 스케일의 모험
- 소설 속 지역을 그대로 담은 드넓은 '오픈월드'
- 원작의 수 많은 모험 이야기, 이제 여러분도 경험하세요!
- 숨겨진 모험, 히든퀘스트를 만나보세요!

▶다양한 캐릭터와의 만남
- 취향 따라 선택하는 5개의 클래스
- 이제 '조각사'를 직업으로 만나보세요.
- 꾸미는 재미가 살아있는 커스터마이징!
- 소설 속 주요 인물들과 다양한 모험가를 만나보세요!

▶긴장감이 살아있는 전투 시스템
- 로자임 왕실 최고의 명예를 위해! '기사단장 선발전'
- 들어갈 때마다 변하는 핫플레이스 던전 '혼돈의 입구'
- 필드에서 다른 모험가들과 자유로운 PVP를 즐겨보세요!

▶취향대로 즐기는 생활컨텐츠
- 하우징, 재봉, 요리, 대장, 낚시 등 다양한 생산 활동!
- 멋진 조각상을 세우고, 버프도 듬뿍 받으세요!

※ 최소 사양: RAM 3GB 이상의 단말기로 안드로이드 OS 6.0 이상
※ 태블릿 기기에서도 원활히 플레이 하실 수 있습니다.

[스마트폰 앱 접근권한 안내]

앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

*필수적 접근권한*
달빛조각사에서는 필수적 접근권한을 요구하지 않습니다.

*선택적 접근권한*
사진/미디어/파일 저장 : 리소스 다운로드 및 게임 데이터 저장과 고객센터, 커뮤니티, 플레이 스크린샷 저장 시 사용합니다.

[스마트폰 앱 접근권한 철회]
접근 권한 동의 후, 다음과 같이 접근 권한을 재설정하거나 철회할 수 있습니다.
- 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능
 ※ 안드로이드 버전을 업그레이드하여 주시길 권장 드립니다.

[상품정보 및 이용조건 안내]
※ 유료 아이템 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.
※ 태블릿 기기에서도 원활히 플레이 하실 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
(13529) 경기도 성남시 분당구 판교역로 152번길, 알파돔타워 14층
+8216610950
mobile_help@kakaocorp.com

달빛조각사 1.0.183 Cập nhật

2019-10-31
모험가들의 꿈, '달빛조각사' 업데이트!
▶ 인스턴스 던전 '세트의 미궁' 오픈
▶ 라비아스 거주지역 추가
▶ 기타 버그 수정 및 개선 사항 적용

달빛조각사 Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Nhập vai TRÒ CHƠI

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.0.183Yêu cầu cập nhật 달빛조각사

Lấy nó trên: Tải 달빛조각사 trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.4+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với 달빛조각사
Xem thêm từ Kakao Games Corp.
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...